بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
شعر : حجاب دری به سوی بهشت

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

شعر

بشنو از چادر که در توصیف زن / تار و پودش با تو می گوید سخن /

در کــلاس حـــفظ تقوا و شـرف / دختران درّند و چــادر چون صــدف /

بهترین سرمایه زن چادر است / زانکـه زن را زیـنت زن چـادر است /

حـفظ چـــادر در سـرای اقــتدار / دخــــتران را هـست تــاج افـــتخار /

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شـــیوه زهـــرا و درس زینب است /

حفظ چادر سدّ فحشا می شود / رو ســفیدی نــزد زهــرا می شود /

حفظ چادر چاره ساز کارهاست / حــافظ گــل از هـجوم خـارهاست /

خواهرم چادر برایت زینت است / بهترین گوهر حجاب یک زن است/بازدید : 81

[ پنجشنبه 2 دی 1395 ] [ 13:20 ] [ نگار غفاری ]
[ ]